จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2561

    ประกาศผู้ชนการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 3 คัน 7 วัน

   ผู้ประกาศข่าว สุภาวดี ชฏิลาลัย

ประกาศผู้ชนการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 3 คัน 7 วัน

 
Calendar