จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2561

    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถตู้ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สุชาดา ธรรมโชติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถตู้ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar