จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2561

    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโล่รางวัล รางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ อันดับ ๑ รองชนะเลิศ อันดับ ๒ โล่ขอบคุณผู้สนับสนุน โดยวิธีเฉพาะ

   ผู้ประกาศข่าว สุชาดา ธรรมโชติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโล่รางวัล (รางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ อันดับ ๑ รองชนะเลิศ อันดับ ๒) โล่ขอบคุณผู้สนับสนุน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar