จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2561

    ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงจอดรถบัสและรถยนต์ผู้บริหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว จารุภา เสริมศรี

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงจอดรถบัสและรถยนต์ผู้บริหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ

เอกสารประกวด

แบบปรับปรุงโรงจอดรถ

แบบปร.4 ปร.5 ปร.6
Calendar