จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว วัลย์ลิดา ไข่มุกข์

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar