จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน English Summer Camp for LIP

   ผู้ประกาศข่าว อรอำไพ ศรีสุวรรณ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน English Summer Camp for LIP  สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 29 คน  ดังเอกสารแนบ
Calendar