จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2561

    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดซื้ออาหารและอาหารว่างสำหรับนักเรียน

   ผู้ประกาศข่าว อรอำไพ ศรีสุวรรณ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดซื้ออาหารและอาหารว่างสำหรับนักเรียน ดังเอกสารแนบ
Calendar