จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2561

    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ ค่าเช่ารถตู้ จำนวน ๕ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สุชาดา ธรรมโชติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ (ค่าเช่ารถตู้) จำนวน ๕ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar