จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงปั๊มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ศรัณยู รพีอาภากุล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงปั๊มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar