จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2561

    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาซ่อมแซมระบบสายเคเบิลโทรศัพท์คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ งาน

   ผู้ประกาศข่าว หัสชา ศรีจินดา

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาซ่อมแซมระบบสายเคเบิลโทรศัพท์คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ งาน

ดังเอกสารแนบ
Calendar