จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2561

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จัดซื้อเสื้อยืดสกรีน หน้า - หลัง จำนวนน 2,132 ตัว

   ผู้ประกาศข่าว สุกัญญา โพธิ์นาค

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเสื้อยืดสกรีน หน้า - หลัง จำนวนน 2,132 ตัว ดังแนบ
Calendar