จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2561

    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึกและจ้างเหมารถยนต์ รถตู้ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สุชาดา ธรรมโชติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึกและจ้างเหมารถยนต์ (รถตู้) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar