จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2561

    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สุชาดา ธรรมโชติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความประสงค์จะประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar