จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าสถานที่จัดบูธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ศรัณยู รพีอาภากุล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าสถานที่จัดบูธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar