จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2561

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จัดการซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย Access Point จำนวน 6 ตัว

   ผู้ประกาศข่าว อัญชสา ขำอยู่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดการซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) จำนวน 6 ตัว

รายละเอียด
Calendar