จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2561

    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าสะพายข้าง จำนวน ๒ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สุชาดา ธรรมโชติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าสะพายข้าง จำนวน ๒ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar