จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างซ่อมเครื่องวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ศรัณยู รพีอาภากุล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างซ่อมเครื่องวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาารแนบ
Calendar