จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างซ่อมเครื่องปั๊มดูดตัวอย่างอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ศรัณยู รพีอาภากุล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างซ่อมเครื่องปั๊มดูดตัวอย่างอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar