จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2561

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯในการจ้างซ่อมแซมระบบสายเคเบิลโทรศัพท์คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ งาน

   ผู้ประกาศข่าว หัสชา ศรีจินดา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯในการจ้างซ่อมแซมระบบสายเคเบิลโทรศัพท์คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ งาน

ดังเอกสารแนบ
Calendar