จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อหน่วยความจำสำหรับเครื่องแม่ข่าย จำนวน 8 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ศิริจันทร์ ชำนาญช่าง

เอกสารแนบ
Calendar