จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2561

    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในการจัดซื้อระบบเสียงพร้อมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ

   ผู้ประกาศข่าว อรอำไพ ศรีสุวรรณ

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในการจัดซื้อระบบเสียงพร้อมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ  ดังเอกสารแนบ
Calendar