จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2561

    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า เป่าลมสีทิศทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 36000 บีทียูพร้อมติดตั้ง

   ผู้ประกาศข่าว อรอำไพ ศรีสุวรรณ

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า เป่าลมสีทิศทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 36000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 30 เครื่อง ดังเอกสารแนบ
Calendar