จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ 12 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี ผาสุขเจริญ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ 12 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar