จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถ่ายเอกสาร 7,660 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี ผาสุขเจริญ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถ่ายเอกสาร 7,660 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar