จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2561

    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์อาหาร อาคาร60พรรษามหาราชินี1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว นิตยา ชื่นศิริ

ดังแนบ
Calendar