จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย แบบที่ ๒ จำนวน ๑๒ ตัว

   ผู้ประกาศข่าว วรภา เกล็ดแก้วจินดา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย แบบที่ ๒ จำนวน ๑๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ บริษัท เฟิร์สวัน ซิสเต็มส์ จำกัด ดังเอกสารแนบ
Calendar