จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2561

    ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาด

   ผู้ประกาศข่าว สุทธิจิตต์ รอดผัน

ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาด (ดาวน์โหลด)
Calendar