จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2561

    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างเหมาติดปลั๊กไฟฟ้า

   ผู้ประกาศข่าว สุทธิจิตต์ รอดผัน

วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างเหมาติดปลั๊กไฟฟ้าสำหรับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ IT จำนวน 15 ชุด (ดาวน์โหลด)
Calendar