จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์ ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี ผาสุขเจริญ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์ ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar