จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนมีนาคม 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว วัลย์ลิดา ไข่มุกข์

 

ประกาศผู้ชนะ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนมีนาคม 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar