จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปากกา ป้ายชื่อ และสายคล้องคอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ประภาศรี ถนอมจิตร์

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปากกา ป้ายชื่อ และสายคล้องคอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar