จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2561

    ประกาศให้เช่าพื้นที่จำหน่ายคอมพิวเตอร์

   ผู้ประกาศข่าว วรภา เกล็ดแก้วจินดา

ประกาศให้เช่าพื้นที่จำหน่ายคอมพิวเตอร์ ภายในอาคารศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา

ดังเอกสารแนบ
Calendar