จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 11,000 หน้า

   ผู้ประกาศข่าว สุกัญญา โพธิ์นาค

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 11,000 หน้า ดังแนบ




Calendar