จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้เลคเชอร์เดี่ยว พร้อมแผ่นรองเขียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะพยาบาลศาสตร์

   ผู้ประกาศข่าว จารุภา เสริมศรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้เลคเชอร์เดี่ยว พร้อมแผ่นรองเขียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะพยาบาลศาสตร์

เอกสารแนบ
Calendar