จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2561

    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานจัดจ้างซ่อมอุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้าแรงสูง ฯ จำนวน 1 งาน

   ผู้ประกาศข่าว สุภาพร สมิตะสิริ

เอกสารแนบ
Calendar