จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษฟลิบชาร์ท จำนวน ๕๐๐ แผ่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สุชาดา ธรรมโชติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษฟลิบชาร์ท จำนวน ๕๐๐ แผ่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar