จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สุชาดา ธรรมโชติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๒ กล่อง    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar