จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2561

    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผลไม้ไหว้ครู, ไหว้พระประจำวันพฤหัสบดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สุกัญญา จารุธัมโม

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผลไม้ไหว้ครู, ไหว้พระประจำวันพฤหัสบดีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar