จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูดไขมันที่ถังดักไขมันโรงอาหาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สุชาดา ธรรมโชติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูดไขมันที่ถังดักไขมันโรงอาหาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar