จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สุชาดา ธรรมโชติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน ๒ คัน

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar