จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำไวนิลพร้อมติดตั้งและจ้างทำโปสเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สุชาดา ธรรมโชติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำไวนิลพร้อมติดตั้งและจ้างทำโปสเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar