จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2561

    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับพื้นดิน บริเวณหน้าอาคารปฏิบัติการคณะดนตรีและการแสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สุกัญญา จารุธัมโม

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับพื้นดินบริเวณหน้าอาคารปฏิบัติการคณะดนตรีและการแสดง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar