จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2561

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

   ผู้ประกาศข่าว กฤดาอร จุนวิเชียร

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา  จ้างปรับปรุงโครงสร้างหลังคาและอุปกรณ์ประกอบอาคารที่มีปัญหาสนิมกัดกร่อน ของศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเล บางแสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ
Calendar