จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2561

    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เช่าระบบปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน

   ผู้ประกาศข่าว นุรักษ์ แซ่เตียว

ประกาศแผน
Calendar