จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2561

    ยกเลิกประกาศให้เช่าพื้นที่จำหน่ายคอมพิวเตอร์

   ผู้ประกาศข่าว วรภา เกล็ดแก้วจินดา

ขอยกเลิกประกาศให้เช่าพื้นเช่าพื้นที่จำหน่ายคอมพิวเตอร์ ดังเอกสารแบบ
Calendar