จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2561

    ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย ภายในคณะพยาบาลศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

   ผู้ประกาศข่าว จารุภา เสริมศรี

ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย ภายในอาคาร ผศ.นพรัตน์ ผลาพิบูลย์ และอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ
Calendar