จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนประตูห้องน้ำ PVC จำนวน 6 บาน

   ผู้ประกาศข่าว สุกัญญา โพธิ์นาค

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนประตูห้องน้ำ PVC จำนวน 6 บาน ดังแนบ
Calendar