จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาติดตั้งตาข่ายกันนก HDPE จำนวน 90 ตารางเมตร

   ผู้ประกาศข่าว สุกัญญา โพธิ์นาค

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาติดตั้งตาข่ายกันนก HDPE จำนวน 90 ตารางเมตร ดังแนบ
Calendar