จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2561

    วิทยาลัยนานาชาติแสดงวงเงินงบประมาณในการจ้างเหมาบริการย้ายเครื่องปรับอากาศ

   ผู้ประกาศข่าว สุทธิจิตต์ รอดผัน

วิทยาลัยนานาชาติแสดงวงเงินงบประมาณในการจ้างเหมาบริการย้ายเครื่องปรับอากาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
Calendar