จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2561

    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า เป่าลมสี่ทิศทาง จำนวน 30 เครื่อง

   ผู้ประกาศข่าว อรอำไพ ศรีสุวรรณ

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า เป่าลมสี่ทิศทาง  ขนาดไม่น้อยกว่า 36000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 30 เครื่อง ดังเอกสารแนบ
Calendar